สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ร่วมสมัครเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กันยายน 2566 ตาม QR Code ที่แนบมา

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 9941