สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาส ผศ.ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับโล่รางวัลประเภทบุคคลคุณธรรมแห่งปี 2566 มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา