ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด

กีฬา อาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 52

ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ […]

ประเพณีแซนโฎนตา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. “ผู้ช่วยศาสตราจา […]