ข่าวกิจกรรม

ก.ย.
15
ก.ย.
11
ก.ย.
11
ก.ย.
11
พ.ค.
08

สภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดย อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ 2566” ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เครดิตภาพ : กล้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมภาพอื่น […]

DETAIL
พ.ค.
08
พ.ค.
08
ธ.ค.
08

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาบุคลากร สานสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิ […]

DETAIL