ข่าวกิจกรรม

พ.ค.
07

กีฬา อาจารย์และบุคลากร กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 52

ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ […]

DETAIL
พ.ค.
07

ประเพณีแซนโฎนตา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. “ผู้ช่วยศาสตราจา […]

DETAIL